ABOUT US

Achtergrond

Play To Connect werd opgericht door vier huisartsen-in-opleiding, verbonden aan KULeuven, in het kader van de masterproef voor het behalen van het diploma Huisartsgeneeskunde: Dr. Isabelle Cortvriendt, Dr. Kristof Swinnen, Dr. Stijn Verbiest en Dr. Lisa Weyens.

Speciale dank gaat uit naar hun promotor: Prof. Dr. Bert Vaes

Contact

Voor verdere vragen kan u ons bereiken op volgens e-mailadres: playtoconnect.tutorials@gmail.com

Voor bijkomende vragen in verband met het wetenschappelijk onderzoeksproject kan u ook terecht bij de promotor: bert.vaes@kuleuven.be

In samenwerking met

Play To Connect kwam tot stand in samenwerking met volgende partners: