SUMEHR

Op deze pagina worden alle relevante instructievideo’s over één thema weergegeven. U kan deze stap voor stap doorlopen als een online leermodule. Na afloop kan u de verworven kennis gaan toepassen in uw eigen praktijkvoering.

Het thema van deze pagina is: SUMEHR.

Sumehr staat voor ‘SUMmarized Electronic Health Record’. In deze leermodule wordt ten eerste duidelijk gemaakt wat het belang van een kwaliteitsvol Sumehr is en wat deze dient in te houden. Vervolgens wordt getoond hoe u alle inhoudelijk belangrijke elementen van de Sumehr correct registreert in het EMD. Tot slot wordt aangeleerd hoe u de Sumehr vanuit CareConnect dient op te laden.

De weg tot een kwaliteitsvolle Sumehr

In deze video wordt uitgelegd waarom het opladen van een kwaliteitsvol Sumehr belangrijk is aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Hierbij wordt ook getoond uit welke elementen een kwaliteitsvol Sumehr dient te bestaan.

Hoe u, voordat u de Sumehr gaat aanmaken, de verschillende elementen correct registreert in uw EMD wordt nu stapsgewijs aangeleerd met behulp van de bijhorende instructievideo(‘s) per topic.

Basisgegevens

Ten eerste dienen de noodzakelijke administratieve basisgegevens van de patiënt geregistreerd te worden.

Risicofactoren

In deze video wordt getoond hoe u risicofactoren van de patiënt, bijvoorbeeld allergieën, registreert in het EMD.

Medische voorgeschiedenis

Het aanmaken van gecodeerde zorgelementen zorgt ervoor dat huidige medische problemen en relevante medische antecedenten efficiënt worden geïntegreerd in de Sumehr. Hoe u zorgelementen aanmaakt en beheert ziet u in volgende instructievideo.

Hetzelfde geldt voor het coderen van medische behandelingen in het EMD, bijvoorbeeld prothesechirurgie. Deze zullen in de Sumehr worden weergegeven onder ‘Actieve behandeling’ en ‘Relevante therapeutische antecedenten’, afhankelijk van hoe u ze gecodeerd heeft.

Medicatie

Een correct up-to-date medicatieschema is van onschatbare waarde in een Sumehr. Bekijk in onderstaande instructievideo’s de basisfuncties die CareConnect aanbiedt rond dit topic.

Vaccinaties

Het volgende inhoudelijk element van de Sumehr zijn ‘Toegediende vaccinaties’.

Contactgegevens

In het EMD kan u tevens gegevens registreren van contactpersonen van de patiënt, deze instructievideo toont hoe u dit in CareConnect doet.

Instemming of weigering van medische handelingen

Het laatste inhoudelijke element van de Sumehr is ‘Wil van de patiënt’. Hierin worden geregistreerde gegevens zoals weigering van reanimatie of toestemming van orgaandonaties weergegeven.

Een Sumehr maken

In de voorafgaande instructievideo’s hebben we u aangeleerd hoe u alle inhoudelijke elementen van de Sumehr correct registreert in het EMD. Als laatste stap dienen we de Sumehr nog aan te maken en te exporteren.

Geef uw feedback op dit thema

Met uw feedback willen we de inhoud van dit thema optimaliseren. Vul hiervoor onderstaand feedbackformulier in.

Heeft u opmerkingen over de softwarefuncties van CareConnect zelf of wenst u een vraag te stellen aan andere gebruikers van CareConnect? Dan verwijzen we u graag door naar het CareConnect discussieforum: https://forum.careconnect.be/